Labels beheren op Android

Beheer labels op Android met de volgende instellingen:

  1. Tik in de vervolgkeuzelijst voor navigatie van Views (weergaven) en vervolgens op Tags (labels)

In de weergave Tags (labels) kun je een foto selecteren (of gebruik de knop multiselect om meerdere foto's te selecteren) en de foto of foto's daarna delen of er nieuwe labels aan toevoegen met de pictogrammen rechtsbovenin.

Gebruik de instellingenknop rechtsbovenin terwijl er foto's zijn geselecteerd om ofwel de geselecteerde foto's toe te voegen aan een album of een label van de geselecteerde foto's te verwijderen.