Albums beheren op Android

In de weergave Albums kun je foto's een label geven, foto's uit een album verwijderen, foto's aan een ander album toevoegen en foto's delen.

Labels toevoegen aan foto's

 1. Tik op een foto om deze te selecteren 
 2. Tik op de knop Menu en tik op Add Tags (labels toevoegen)

  OF
  Tik op het pictogram tag (label) bovenin het scherm
 3. Voer de naam in van het label dat aan de foto moet worden toegevoegd of de naam van het label dat je wilt aanmaken
 4. Tik op de naam van het label wanneer het verschijnt, of tik op +
 5. Tik op Save (opslaan)

Foto's uit een album verwijderen

 1. Tik op een foto om deze te selecteren of gebruik de tool multiselect om meerdere foto's te selecteren
 2. Tik op de knop menu en daarna op Remove (verwijderen) (Opmerking: dit verwijdert alleen foto's uit een album; ze worden niet uit je account verwijderd)

Foto's delen

 1. Tik op een foto om deze te selecteren of gebruik de tool multiselect om meerdere foto's te selecteren
 2. Tik op het pictogram share (delen) bovenin het scherm
 3. Tik op de mogelijkheid voor delen die je wilt gebruiken