Delen naar een andere toepassing op iPhone of iPad

Delen naar een andere toepassing of site voor delen op iPhone of iPad is eenvoudig:

  1. Tik op het pictogram Multiselect
  2. Tik op elke afbeelding die je wilt delen
  3. Tik op het pictogram Share (delen) en de opties voor delen worden zichtbaar
  4. Tik op het pictogram van de gewenste toepassing
  5. Voer de informatie voor de foto in en stel de opties voor delen in
  6. Tik op Post (plaatsen) of Send (verzenden)