Delen via tekstberichten op Android

Delen via tekstbericht op Android is eenvoudig:

  1. Tik op het pictogram Multiselect
  2. Tik op elke afbeelding die je wilt delen
  3. Tik op het pictogram Share (delen) en de opties voor delen worden zichtbaar
  4. Tik op See all (alles zien)
  5. Tik op je app voor tekstberichten
  6. Voer de naam of het telefoonnummer in van de persoon met wie je wilt delen en tik op Send (verzenden)
  7. </ol