Delen naar een andere toepassing op Android

Delen naar een andere toepassing op Android is eenvoudig:

  1. Tik op het pictogram Multiselect
  2. Tik op elke afbeelding die je wilt delen
  3. Tik op het pictogram Share (delen) en de opties voor delen worden zichtbaar
  4. Tik op See all (alles zien)
  5. Tik op het pictogram van de gewenste toepassing