Foto's importeren van de camera van uw telefoon

Met de optie Import from Phone Camera (importeren van camera van telefoon) is het mogelijk foto's te uploaden van de camera van je telefoon naar je Eyefi-account.

Opmerking: alleen foto's die gemaakt zijn nadat de optie Import from Phone Camera (importeren van camera van telefoon) is ingeschakeld, zullen worden geüpload naar het mobiele Eyefi-account. Raadpleeg voor meer informatie over het uploaden van foto's die gemaakt zijn voordat deze optie is ingeschakeld Waarom worden mijn foto's niet geüpload vanaf de camerarol of de galerij?

De optie Import from Phone Camera (importeren van camera van telefoon) inschakelen:

Op iPhone en iPad

  1. Tik op de knop Menu
  2. Tik op het pictogram Settings (instellingen)
  3. Tik onder Device (Apparaat) op Imports (Imports)
  4. Tik op de slider naast Allow imports (Imports toestaan) om te Op

Op Android

  1. Tik op de Menu knop en tik daarna op Settings (Instellingen)
    Opmerking: als uw telefoon een Menu knop heeft, druk er op en tik daarna op Settings (Instellingen) in het menu dat verschijnt
  2. Tik op Imports (Invoer)
  3. Tik op de schuif naast de Allow Imports (Invoer toelaten) naar ON (AAN)