Delen via Eyefi Share op Android

Als je lid bent van Eyefi Cloud kun je de optie Eyefi Share gebruiken om een album via e-mail te delen.

Raadpleeg "De ontvangers van delen bekijken" en "Delen van een album ongedaan maken" voor meer informatie over het beheer van Eyefi Shares.

Delen via Eyefi Share:

  1. Open het album dat je wilt delen en tik vervolgens op het pictogram Eyefi Share
  2. Voer de e-mailadressen in waarnaar je wilt delen en optioneel een onderwerp en inhoud voor het bericht
  3. Tik op Send (verzenden)