Uploads vanaf een Eyefi Mobi-kaart prioriteren

Een Eyefi Mobi-kaart kan foto's prioriteren voor verzending naar je telefoon of tablet. Na prioritering zullen deze geselecteerde foto's in de wachtrij worden geplaatst voor overbrengen voor andere foto's.

Om foto's te prioriteren voor overdracht:

  1. Schakel de camera in
  2. Selecteer modus Review (bekijken) of Playback (afspelen) om de al gemaakte foto's te bekijken
  3. Druk op de knop Lock (vergrendelen) of Protect (beschermen) op de camera voor de foto's die je wilt prioriteren voor overdracht