Beheer opslaginstellingen op iPhone en iPad

Opslaginstellingen staan u toe om de volgende functies te beheren:

Cache beheer

U kunt de cachebeheersfunctie gebruiken om de hoeveelheid beschikbare ruimte in te stellen dat de Eyefi Mobi app zal gebruiken op uw telefoon of tablet:

  1. Klik op de Menu (menu)knop
  2. Klik op het Settings (instellingen)icoon
  3. Onder Device (apparaat), klik Storage (opslag)
  4. Onder Cache (cache), schuif de slider naar links of naar rechts om de hoeveelheid beschikbare opslagruimte aan te passen beschikbaar voor Eyefi foto's op uw iPhone of iPad

Maak de cache compact op iPhone en iPad

U kunt de Eyefi Mobi opslagcache compact maken in het Storage (opslag)menu:

  1. Klik op de Menu (menu)knop
  2. Klik op het Settings (instellingen)icoon
  3. Onder Device (apparaat), klik Storage (opslag)
  4. Klik opCompact Now (maak nu compact)