Lägg till ännu ett Mobi-kort på Android

Du kan ha upp till 20 Eyefi Mobi­kort ihopparade med ditt konto. För att para ihop ett annat Eyefi Mobi-kort följer du instruktionerna nedan:

  1. Tryck på Menu (Meny)-knappen

    Tryck på Settings (Inställningar) 

    Obs! Om din telefon har en Menu (Meny)-knapp ska du trycka på den och sedan på Settings (Inställningar) i menyn som visas
  2. Under Mobi-kort och Wi-Fi-kameror, knackar du på Hantera
  3. Knacka på + i övre högra hörnet
  4. Knacka på Eyefi Mobi-kort
  5. Fyll i ditt Eyefi Mobi-korts aktiveringskod på 10 tecken och knacka på Lägg till
  6. Nu kan du testa uppkopplingen genom att ta flera foton med din kamera eller genom att trycka på Klar i det övre högra hörnet för att avsluta

Ditt extra Eyefi Mobi-kort är nu ihopparat med din Android-enhet.