Lägg till foton och videor i album på iPhone eller iPad

Följ dessa steg för att lägga till foton i ett album på iPhone eller iPad:

  1. Tryck på ett foto som du vill ha med i ditt album, använd flervalsverktyget överst till höger för att välja flera foton, eller tryck och håll på en titel för att välja alla foton i en händelse, album eller tag
  2. Klicka på +-symbolen för att öppna Albums (Album)-dialogrutan
  3. Klicka på ett befintligt albumnamn där du vill lägga till foton i albumet

    ELLER
    Sök efter ett album genom att ange namnet i sökrutan och klicka sedan på albumets namn när det visas nedan