Hantera album på iPhone eller iPad

I Albumvyn kan du lägga till taggar till foton, ta bort foton från ett album, lägga till foton i ett annat album, eller dela foton.

Lägg till taggar till foton

 1. Tryck på ett foto för att välja det eller använd flervalsverktyget för att välja flera foton på en gång
 2. Tryck på Tag (Tagg)-ikonen längst ner på skärmen
 3. Skriv namnet på den tagg du vill lägga till i fotot eller namnet på taggen du vill skapa
 4. Tryck på namnet på taggen när det visas, eller tryck på Create New Tag (Skapa ny tagg)

Ta bort foton från ett album

 1. Tryck på ett foto för att markera det eller använd flervalsverktyget för att markera flera foton på en gång
 2. Tryck på Trash (Papperskorg)-ikonen längst ner på skärmen (notera att detta bara tar bort foton från ett album, det tar inte bort dem från ditt konto)

Lägg till foton i ett annat album

 1. Tryck på ett foto för att välja det eller använd flervalsverktyget för att välja flera foton på en gång
 2. Tryck på +-symbolen längst ner på skärmen
 3. Skriv namnet på det album där du vill lägga till fotot eller namnet på det album som du vill skapa
 4. Tryck på albumets namn när det visas, eller tryck på Create New Album (Skapa nytt album)

Dela foton

 1. Tryck på ett foto för att välja det eller använd flervalsverktyget för att välja flera foton på en gång
 2. Tryck på Share (Dela)-ikonen längst ner på skärmen
 3. Tryck på delningsalternativet som du vill använda