Skapa nya taggar på Android

Följ dessa steg för att skapa nya taggar på Android:

  1. Tryck på ett foto som du vill tagga eller använd flervalsverktyget överst till höger för att välja flera foton
  2. Tryck på Menu (Meny)-knappen och tryck på Add Tags (Lägg till taggar)

    ELLER
    tryck på tag (tagg)-ikonen
  3. Ange på namnet på taggen som du vill skapa
  4. Tryck på +-symbolen för att lägga till taggen och spara den
  5. Upprepa steg 3-5 för att lägga till fler taggar
  6. Klicka på Save (Spara) när du är klar med att lägga till taggar