Namnge händelser på iPhone eller iPad

Följ dessa steg för att namnge händelser på iPhone eller iPad:

  1. Leta upp händelsedatumet som du vill namnge
  2. Tryck på händelsedatumet
  3. Skriv in ett namn
  4. Tryck på Done (Klar)

Din händelse har nu ett namn tillsammans med datumet som anges under den.