Ändra ditt lösenord

Följ dessa steg för att återställa ditt lösenord:

På iPhone och iPad

 1. Tryck på Menu (Meny)-knappen
 2. Tryck på knappen Settings (Inställningar)
 3. Under Eyefi Cloud, klicka på Change Password (Ändra lösenord)
 4. Ange ditt gamla lösenord, nytt lösenord och det nya lösenordet igen
 5. Klicka på Save (Spara)

På Android

 1. Tryck på Menu (Meny)-knappen

  Tryck på Settings (Inställningar) 

  Obs! Om din telefon har en Menu (Meny)-knapp ska du trycka på den och sedan på Settings (Inställningar) i menyn som visas
 2. Klicka på Change Password (Ändra lösenord)
 3. Ange ditt gamla lösenord, nytt lösenord och det nya lösenordet igen
 4. Klicka på Save (Spara)

På webben

 1. Öppna Eyefi-Web-appen på app.eyefi.com
 2. Tryck på Menu (Meny)-knappen
 3. Klicka på Account (Konto)
 4. Klicka på Change Password (Ändra lösenord)
 5. Ange ditt gamla lösenord, nytt lösenord och det nya lösenordet igen
 6. Klicka på Save (Spara)