Ändra din e-post

Följ dessa steg för att ändra din konto-e-postadress:

På iPhone och iPad

 1. Tryck på Menu (Meny)-knappen
 2. Tryck på knappen Settings (Inställningar)
 3. Under Eyefi Cloud, klicka på Email (E-post)
 4. Ange en ny e-postadress och ditt aktuella lösenord
 5. Klicka på Save (Spara)

På Android

 1. Tryck på Menu (Meny)-knappen

  Tryck på Settings (Inställningar) 

  Obs! Om din telefon har en Menu (Meny)-knapp ska du trycka på den och sedan på Settings (Inställningar) i menyn som visas
 2. Under Eyefi Cloud, klicka på Email (E-post)
 3. Ange en ny e-postadress och ditt aktuella lösenord
 4. Klicka på OK

På webben

 1. Öppna Eyefi-Web-appen på app.eyefi.com
 2. Tryck på Menu (Meny)-knappen
 3. Klicka på Account (Konto)
 4. Klicka på Change Email (Ändra e-post)
 5. Ange en ny e-postadress och ditt aktuella lösenord
 6. Klicka på Save (Spara)