Antal foton per kort

Antalet bilder som kan lagras på ett Eyefi Mobi-kort beror både på storlek och upplösning på bilderna som du tar samt Eyefi Mobi-kortets lagringskapacitet.

Lagringskapacitet*
Foton
2 MB
4 MB
6 MB
4 GB Eyefi Mobi-kort
2000
1000
660
8 GB Eyefi Mobi-kort
4000
2000
1320
16 GB Eyefi Mobi-kort
8000
4000
2640
32 GB Eyefi Mobi-kort
16000
8000
5280

Dessa är endast uppskattningar, det verkliga antalet bilder kommer att variera beroende på kameramodell, upplösning, kompression, användbar kapacitet och andra faktorer.

(MB = Megabyte , GB = Gigabyte)