Dataåterställning för Eyefi Mobi-kort

Eyefi-garantin tillhandahåller INTE dataåterställning eller ersättning för dataåterställningstjänster. Detta anges specifikt i vår garanti. Eyefi-garantin täcker själva produkten, inte skador på grund av dataförlust.

Kort som monteras eller identifieras av en kamera eller dator

Om Eyefi-kortet fortfarande är funktionellt eller fortfarande känns igen av kameran eller datorn kan du försöka använda ett program för dataåterställning. Data kan med hög sannolikhet återställas efter att du fått ett felmeddelande när du använder kortet, formaterat det av misstag eller tagit bort filer. Vi föreslår Rescue Pro och Rescue Pro Deluxe, som utvecklas och säljs av LC Technology. LC Technology erbjuder en kostnadsfri demoversion av Rescue Pro och Rescue Pro Deluxe. Dessa demoversioner kommer att visa dig vilka filer som kan återvinnas och en förhandsgranskning av filerna för de vanligaste bildfiltyperna. Demoversioner kommer kräva att du köper en licens för att kunna aktivera funktionen för att spara alla återställbara filer. Detta är ett utmärkt sätt att se om programmet kommer att fungera innan du köper och LC Technologies är lätt tillgängliga för att hjälpa dig med detta program. Efter att du återställt dina data kan du formatera om ditt Eyefi Mobi-kort och använda det igen, eller om du önskar, kontakta Eyefi kundtjänst om andra alternativ.

 

För icke-fungerande Eyefi Mobi-kort

Om Eyefi Mobi-kortet inte längre fungerar eller inte kan nås av din dator måste du skicka det till ett dataåterställningsföretag. De kan försöka återställa data från ditt Eyefi Mobi-kort. LC Technologies, skaparna av Rescue Pro och Rescue Pro Deluxe, tillhandahåller också dataåterställningstjänster och kan kanske hjälpa dig.