Geotagga foton via Android-appen

Eyefi Mobi Android-appen kan lagra geolocation-information i dina foton när du konfigurerat appen att göra det. Om du använder en kamera med GPS kommer Eyefi Mobi-appen inte att skriva över informationen.

För att tillåta att Eyefi Mobi-appen använder enhetens placering för att geotagga foton, följer du stegen nedan:

  1. Tryck på Menu (Meny)-knappen

    Tryck på Settings (Inställningar) 

    Obs! Om din telefon har en Menu (Meny)-knapp ska du trycka på den och sedan på Settings (Inställningar) i menyn som visas
  2. Under Application Preferences (App-inställningar), klicka på Use device location (Använd enhetens placering)
  3. Markera rutan bredvid Geotag Photos (Geotagga foton)

När du aktiverar geotaggning visas följande meddelande:

Om datum och tid för din Android-enhet och kameran är mer än en timme osynkroniserade, kommer Eyefi Mobi-appen inte att geotagga dina foton.

Eyefi Mobi-appen begär inte din plats så ofta (endast var 15:e minut, istället för varje tredje minut) när du använder alternativet Optimera batteri.