Problem med aktiveringskod

Eyefi Mobi-kortaktiveringskoder är skiftlägeskänsliga, så se till att du anger alla bokstäver som versaler.

Eyefi Mobi-mobilappen visar information direkt under aktiveringskodsfönstret då du anger information.

Följ först förslagen i denna information. Om du fortfarande inte kan lösa ditt problem, kontakta Eyefi Kundtjänst. Se till att inkludera eventuella felmeddelanden från Eyefi Mobi-mobilappen.

Återaktivera ett Eyefi Mobi-kort

Om du vill återaktivera ett Eyefi Mobi-kort men har avinstallerat Eyefi Mobi-appen behöver du bara följa anvisningarna för din telefon eller surfplatta:

Om du vill återaktivera ett Eyefi Mobi-kort och har installerat Eyefi Mobi-appen, följ dessa anvisningar för din telefon eller surfplatta: