Skapa album på iPhone eller iPad

Följ dessa steg för att skapa ett nytt album på iPhone eller iPad:

För att skapa ett nytt, tomt album:

  1. Tryck på Menu(Meny-) knappen
  2. Tryck på Albums(Album)
  3. Tryck på New Album (Nytt album-)ikonen
  4. Ange ett namn för albumet
  5. Tryck på Lägg till bilder (Lägg till bilder) eller tryck på Klar (Klar)

För att skapa ett album i Bilder-vyn:

  1. Tryck på ett foto som du vill ha med i ditt album, använd flervalsverktyget överst till höger för att välja flera foton, eller tryck och håll på en titel för att välja alla foton i en händelse, album eller tagg
  2. Klicka på +-symbolen för att öppna Albums (Album)-dialogrutan
  3. Ange namnet på det album som du vill skapa i rutan
  4. Klicka på Create New Album (Skapa nytt album)