Hantera album på Android

I Albumvyn kan du lägga till taggar till foton, ta bort foton från ett album, lägga till foton i ett annat album, eller dela foton.

Lägg till taggar till foton

 1. Tryck på ett foto för att välja det 
 2. Tryck på Menu (Meny)-knappen och tryck på Add Tags (Lägg till taggar)

  ELLER
  tryck på tag (tagg)-ikonen längst upp på skärmen
 3. Skriv namnet på den tagg du vill lägga till i fotot eller namnet på den tagg du vill skapa
 4. Tryck på namnet på taggen när det visas, eller tryck på +
 5. Klicka på Save (Spara)

Ta bort foton från ett album

 1. Tryck på ett foto för att välja det eller använd flervalsverktyget för att välja flera foton på en gång
 2. Knacka på menu (meny)-ikonen och sedan Remove (Ta bort) (notera att detta bara tar bort foton från ett album, det tar inte bort dem från ditt konto)

Dela foton

 1. Tryck på ett foto för att välja det eller använd flervalsverktyget för att välja flera foton på en gång
 2. Tryck på share (dela)-ikonen längst upp på skärmen
 3. Tryck på delningsalternativet som du vill använda