Skapa nya taggar på iPhone eller iPad

Följ dessa steg för att skapa nya taggar på iPhone eller iPad:

  1. Tryck på ett foto som du vill förse med en ny tagg eller använd flervalsverktyget överst till höger för att välja flera foton på en gång  Om du vill välja alla foton i en händelse, tryck på markeringsindikatorn till vänster om albumnamnet.  Du kan också använda en "lång tryckning" och dra fingret över en grupp av foton som du vill markera.
  2. Tryck på tagg-ikonen längst ner på skärmen för att ta fram tagg-dialogrutan
  3. Ange namnet på taggen som du vill skapa
  4. Klicka på Create New Tag (Skapa ny tagg)