Tagga Foton och Videor på Android

Följ dessa steg för att tagga foton på Android:

 1. Tryck på ett foto som du vill tagga eller använd flervalsverktyget överst till höger för att välja flera foton
 2. Tryck på Menu (Meny)-knappen och tryck på Add Tags (Lägg till taggar)

  ELLER
  Tryck på Tag (Tagg)-ikonen
 3. Ange namnet på taggen som du vill lägga till
 4. Tryck på taggnamnet när den visas nedanför textinmatningen
 5. Tryck på +-symbolen för att lägga till taggen
 6. Upprepa steg 3-6 för att lägga till fler taggar
 7. Klicka på Save (Spara) när du är klar med att lägga till taggar