Namnge händelser på Android

Följ dessa steg för att namnge händelser på Android:

  1. Leta upp händelsedatumet som du vill namnge
  2. Tryck på händelsedatumet
  3. Skriv in ett namn
  4. Tryck nu på Done (Klar)

Din händelse har nu ett namn tillsammans med datumet som anges under den.