Importera foton från din telefonkamera

Med alternativet Import from Phone Camera (Importera från telefonkamera) kan du ladda upp foton från din telefonkamera till ditt Eyefi-konto.

Obs! Endast foton som tagits efter att du aktiverat Import from Phone Camera (Importera från telefonkamera) kommer att ladda upp till Eyefi-mobilkontot. För mer information om att ladda upp bilder innan du startar alternativet, se Varför överförs inte mina foton från Kamerarullen eller Galleriet?

För att aktivera alternativet Importera från telefonkamera:

På iPhone och iPad

  1. Tryck på Menu (Meny)-knappen
  2. Tryck på knappen Settings (Inställningar)
  3. Under Device (Enhet), knackar du på Imports (Importer)
  4. Dra rullningslisten bredvid Allow imports (Tillåt importer) till

På Android

  1. Knacka på Menu-knappen (Meny-knappen) och Knacka därefter på Settings (Inställningar)
    Notera: Om din telefon har en Menu-knap (Meny-knap) ska du trycka på den och sedan knacka på Settings (Inställningar) i menyn som dyker upp
  2. Knacka på Imports (Importer)
  3. Knacka på reglaget intill Allow Imports (Tillåt importer) så att det är ON (PÅ)