Ladda upp till Eyefi Cloud med mobildata

Funktionen "Tillåt uppladdning via mobil" ger dig möjlighet att stänga av mobiluppladdningar till Eyefi Cloud om du vill spara bandbredd eller om du är i ett område med opålitlig anslutning.

När du avaktiverar detta alternativ väntar din telefon tills du har anslutit dig till ett lokalt trådlöst nätverk innan foton laddas upp. Men Eyefi Mobi-appen sänder fortfarande en liten mängd data om ändringar som du gör i dina album, taggar och delningar.

Om du har en iPhone eller iPad och har problem med att ansluta din Apple-enhet till ditt Eyefi Mobi-kort kan du ta bort kända Wifi-nätverk för att lättare kunna koppla upp dina enheter.

OBS: Alternativet Tillåt uppladdning via mobil visas enbart om du är inloggad på Eyefi Cloud.

iPhone och iPad

  1. Tryck på Menu (Meny)-knappen
  2. Tryck på knappen Settings (Inställningar).
  3. Dra reglaget bredvid Allow uploads via cellular (Tillåt uppladdning via mobil) till On (På)

På Android

  1. Tryck på Menu (Meny)-knappen

    Tryck på Settings (Inställningar) 

    Obs! Om din telefon har en Menu (Meny)-knapp ska du trycka på den och sedan på Settings (Inställningar) i menyn som visas
  2. Dra reglaget bredvid Allow uploads via cellular (Tillåt uppladdning via mobil) till On (På)