Aktivera trådlös överföring i Eyefi-anslutna Canon-kameror

Vissa Eyefi-anslutna kameror inaktiverar Eyefi-kortets trådlösa funktioner som standard, vilket förhindrar att ditt Eyefi-kort trådlöst överför foton och videoklipp. Om din Eyefi-anslutna kamera inte kan överföra foton bör du kontrollera om Eyefi-kortets funktioner är inaktiverade. Följ instruktionerna nedan för din specifika kamera för att aktivera Eyefi-funktionalitet.

Aktivera Eyefi-överföring i en ansluten Canon-kamera

  1. Med Eyefi-kortet isatt trycker du på MENU (MENY)-knappen.
  2. Gå till första gula kugghjulsfliken.
  3. Det sista alternativet är Eye-Fi settings (Eye-Fi-inställningar).
  4. Markera det och tryck sedan på Set (Ställ in).
  5. Välj Eye-Fi trans (Eye-Fi-överf.) och ställ in den på Enable (Aktivera).
  6. Tryck på MENU (MENY)-knappen